Silvermedaljen försvarad av EcoVadis

Blickle belönas för tredje gången av EcoVadis för hållbart entreprenörskap

Trots betydligt strängare bedömningskriterier har den globalt verksamma hjultillverkaren Blickle återigen tilldelats silvermedaljen 2023. Silvermedalj från den internationella bedömningsplattformen EcoVadis.

Sedan starten 2007 har EcoVadis blivit världens största och mest tillförlitliga leverantör av hållbarhetsbetyg för företag. Mer än 100 000 rankade företag ingår i det internationella EcoVadis-nätverket. Hållbarhetsrankingen granskar produktions- och leveranskedjor med avseende på hållbarhet. Bedömningen baseras på de fyra kriterierna miljö, etik, arbetsrätt och mänskliga rättigheter samt hållbar upphandling.

Blickle Räder+Rollen GmbH u.Co.KG tilldelades återigen silvermedaljen 2023 trots strängare utvärderingskriterier. Detta var endast möjligt på grund av ytterligare förbättringar inom de bedömda områdena jämfört med 2021.

Hjultillverkaren från Rosenfeld är bland de 14 procent bästa av de företag som utvärderades 2023. I sin bransch är Blickle även representerat bland de 6 procent bästa.

För ledningen är detta ytterligare en bekräftelse på att investeringarna i resurssnål produktion och det sociala ansvarstagandet ger effekt och att företaget är på rätt väg. att det sociala ansvaret ger effekt och att företaget är på en mycket bra väg.