Vibrationsfri rotation även under höga belastningar

Drivvals för höga belastningar med Blickle Extrathane® polyuretan-hjulbana
STHN 620x1000/180-1000-937434

Kunden

... är ett danskt företag som grundades 2005. Företaget erbjuder en mängd olika lösningar för vindkraftsindustrin, t.ex. svetssystem och hanteringsanläggningar för tillverkning av turbintorn och andra vindkraftskomponenter.


Utmaningen

Vindturbintorn tillverkas genom att skära stålplattor i stycken, rulla dem och slutligen svetsa ihop dem. Vindturbintorn väger ca 1 000 ton. Under svetsprocessen placeras de rörformiga styckena på rotationsmaskiner som vrider de enskilda styckena så att de kan svetsas ihop.

Tidigare användes stålhjul som rotationsmaskiner p.g.a. de höga belastningskraven. De stela stålhjulen vibrerade under roteringen av tornet vilket påverkade svetssömmen negativt. Detta berodde på den dåliga ytkvaliteten och bristen på rundhet i de böjda rörformiga sektionerna.

För att få bukt med vibrationerna började tillverkarna använda hjul med stålfälgar eller gjutna fälgar och en polyuretan-hjulbana. För att uppnå den erforderliga bärigheten behövdes det minst två hjul per axel. När vikten på de rörformiga styckena ökade kunde bärigheten bara uppnås genom att placera fyra hjul bredvid varandra. Nackdelen med att placera fyra hjul bredvid varandra är att axeln måste klara en enorm belastning. Därför krävs en betydande axelhålsdiameter för att förhindra axelfel. Kunden letade efter en ny lösning med bara ett polyuretan-hjul för att minska materialkostnaderna och uppnå högre bärighet.


Vår lösning

Drivhjul för höga belastningar med Blickle Extrathane® polyuretan-hjulbana STHN 620x1000/180-1000-937434

Blickles ingenjörer arbetade tillsammans kunden för att utveckla en vals med en bärighet på 100 ton - en förbättring med 25 procent jämfört med att använda fyra enskilda hjul. Den stabila stålfälgen förstärktes med två mittstänger inuti valsen. Fälgens speciella form fördelar belastningen i närheten av lagerna på utsidan av hjulet vilket avsevärt minskar belastningen på hjulaxeln. Detta gör att kunden kan reducera axelhålsdiametern och reducera materialkostnaderna samtidigt som enhetens bärighet ökar.

Polyuretan-hjulbanan gjuts på den stabila stålfälgen med hjälp av en speciell roterande gjutningsprocedur.


Resultatet

Lösningen från Blickle erbjuder högre bärighet och förbättrad säkerhet. Valsarna är också betydligt mindre komplicerade att montera än flera enskilda hjul. På det sätt som krafterna fördelas kan en tunnare hjulaxel användas vilket sänker kostnaderna väsentligt.

Flera anläggningar har redan utrustats med valsarna för höga belastningar och testats med framgångsrika resultat. Den nya lösningen från Blickle kommer att användas som standardalternativ i framtiden. 


Produktfördelar och teknisk information STHN 620x1000/180-1000-937434

  • Mycket hög bärighet på 100 ton per vals
  • Optimal fördelning av krafter över hjulaxeln vilket möjliggör en reducering av axelhålsdiametern
  • Bra vibrationsabsorption tack vare Blickle Extrathane® polyuretan-hjulbana