Blickle investerar i framtiden

Byggprojekten för den nya polyuretanproduktionsanläggningen och administrationsbyggnaden går enligt planerna.

Under de senaste månaderna har det funnits flera skäl att fira på Blickle: Ytterskalet till den nya administrationsflygeln har färdigställts och inflyttningen till den nya polyuretanproduktionsanläggningen är i full gång. Som en del av sin långsiktiga strategi utökar Blickle såväl produktionsutrymmet i produktionsanläggningen som antalet kontorsarbetsplatser. Dessutom byggs ett nytt kundcenter med personalmatsal vid huvudkontoret i Rosenfeld.

I mars 2020 inledde byggföretaget arbetet hos Blickle och började bygga den nya polyuretananläggningen. Det första spadtaget för utbyggnaden av administrationsbyggnaden togs den 29 september 2020, och arbetet beräknas vara klart i början av 2023. Blickle förväntar sig att efterfrågan kommer att öka inom alla produktsegment under de kommande åren eftersom allt fler kunder världen över förlitar sig på hjul- och länkhjulsspecialistens expertis. Blickle förväntar sig framför allt en tillväxt över genomsnittet inom segmentet hjul och länkhjul i polyuretan. Produktionsytan för polyuretantillverkning utökas därför med 24 000 kvadratmeter med den nya byggnaden, som ger utrymme för cirka 100 nya arbetsplatser. Produktionsbyggnaden är direkt kopplad till logistikcentret för att säkerställa effektiva produktionsprocesser. Det nya kompetenscentret för polyuretan har ett laboratorium med toppmodern utrustning. De mer än 200 nya kontorsarbetsplatser som skapas i samband med utvidgningen av administrationsbyggnaden är utformade som moderna arbetsplatser med utrymmen för avkoppling och för kommunikation.

Blickle spelar en viktig roll som den största arbetsgivaren i Rosenfeld. Av koncernens 1 200 anställda arbetar för närvarande cirka 900 på huvudkontoret. Med den största investeringen i företagets historia har Blickle tydligt signalerat sitt åtagande att fortsätta bedriva verksamhet i Tyskland. "Corona-pandemin har återigen visat oss att vi valt rätt med vår ’Made in Germany’-kvalitet och med kvalificerade medarbetare från regionen", säger David Blickle, Managing Partner på Blickle. "På grund av vår starka tillväxt har vi en mycket stor efterfrågan på kvalificerad personal", fortsätter Blickle. Trots de svåra förhållandena vill Blickle fortsätta att växa under 2022, både ifråga om omsättning och antal anställda. Ledningen har goda förhoppningar om att uppnå detta.

Tidsintervallfilmer om Blickles byggprojekt

Polyuretananläggning

Administrationsbyggnad

Milstolpar i Blickles byggprojekt

Mar 20

Första spadtaget för polyuretananläggning

Första spadtaget för polyuretananläggning Blickle

Det officiella första spadtaget för den nya produktionsanläggningen för polyuretan i Rosenfeld ägde rum den 19 mars 2020.

Sep 20

Första spadtaget för administrationsbyggnad

Första spadtaget för administrationsbyggnad Blickle

Bara några månader efter det första spadtaget för polyuretananläggningen togs det första spadtaget för den nya administrationsbyggnaden med kundcenter och personalmatsal.

Sep 20

Installation av stöttor

Blickle Installation av stöttor

I september 2020 sattes stöttorna för den nya polyuretananläggningen på plats.

Okt 20

Leverans av grönt stål

Blickle Sülzle grönt stål

Den 12 oktober 2020 levererade SÜLZLE Stahlpartner för första gången CO2-neutralt byggstål till Blickles byggarbetsplatser.

Okt 20

Grävning för administrationsbyggnad

Blickle Grävning för administrationsbyggnad

Grävningsarbetet för kundcentret och den nya administrationsbyggnaden slutfördes redan under 2020.

Mar 21

Installation av höglager

Blickle polyuretanproduktion med höglager

För att göra logistikprocesserna i den nya produktionsanläggningen för polyuretan ännu effektivare integreras den med ett höglager.

Aug 21

Arbetet med polyuretananläggningens inredning påbörjades.

Blickle polyuretanproduktion Fasadmontering

I augusti 2021 hade arbetet med byggnadens yttre konstruktion kommit tillräckligt långt för att man skulle kunna börja med inredningen.

Dec 21

Administrationsbyggnadens yttre skal

Blickle Customer Centre Administrationsbyggnaden

Minusgrader och snö hindrade inte färdigställandet av administrationsbyggnadens yttre skal.

Mar 22

Inflyttning i den nya polyuretananläggningen

Flytta polyuretantillverkning Blickle

Flytten av produktionsområde 5 inleddes i mars.

Apr 22

Produktionen av polyuretan startar

Produktionen av polyuretan startar Blickle

Produktionen av polyuretanhjul inleddes i april 2022, helt enligt plan.

Maj 22

Helautomatisk härdningsprocess

Blickle Helautomatisk härdningsprocess

I maj 2022 togs den helautomatiska härdningsanläggningen med förarlösa transportsystem i drift.

Mar 23

Kommer snart: Inflyttning i administrationsbyggnaden

Ny administrationsbyggnad vid huvudkontoret i Rosenfeld

Invigningen av det nya kundcentret med matsal och flytten till den nya administrationsbyggnaden väntas äga rum i mars 2023.