Ny tidning om internlogistik

Blickle hjul och länkhjul för internlogistik

Vi kan internlogistik! Trots att logistikprocesser blir mer och mer komplexa, med ökad digitalisering och ökad användning av robotar, har hjul och länkhjul fortfarande ofta stor betydelse för internlogistiken. Exceptionellt hög tillförlitlighet är därför av yttersta vikt. Blickles produkter säkerställer ett allt snabbare 
och effektivare internt materialflöde, samtidigt som de bidrar till att skapa ergonomiska arbetsplatser och förebygga olyckor. I den nya internlogistiska tidningen får du 40 sidor med värdefull information om viktiga ämnen som ergonomi, effektivitet och arbetsskydd. Du hittar också innovativa lösningar för en rad olika utmaningar inom internlogistik.