Nya Blickle Experience Center har öppnat

Världsunikt testcenter för hjul och länkhjul ger kunderna möjlighet att "uppleva" Blickles produkter

I samband med den officiella invigningen av Blickles nya administrationsbyggnad öppnades även Blickle Experience Center.

Blickle Experience Center är världens modernaste testcenter för hjul och länkhjul och ger kunderna möjlighet att ingående testa och jämföra Blickle-produkter och objektivt mäta olika parametrar. På en körbana med en steglöst justerbar ramp och utbytbara ytor kan en mängd olika driftsförhållanden simuleras på ett realistiskt sätt. Med hjälp av exakt sensorteknik registreras t.ex. den ansträngning som krävs, ljudnivån och rullmotståndsvärdena under påskjutning eller dragning och visualiseras och registreras live på displayer.

Den subjektiva känslan under körproven kompletteras därmed av verkliga mätresultat.

Totalt finns 16 olika testvagnar tillgängliga, som är utrustade med olika hjul, bromsar och elektriska startsystem (ErgoMove). Naturligtvis kan även kundspecifika krav kartläggas och simuleras som ett testscenario.

För kunder från hela världen erbjuder Blickle Experience Center därmed möjligheten att säkra investeringsbeslut som rör mobilitet. Tillsammans med Blickles hjul- och länkhjulsexperter är optimala lösningar optimala lösningar när det gäller ergonomi och effektivitet.

Dessutom används Blickle Experience Center för systematisk utbildning av Blickle-konsulter hemma och utomlands. Blickles team av utbildare stöds av den senaste tekniken.

Med Blickle Experience Center utökar Blickle sin service för hjul och länkhjul ytterligare och lever upp till sitt visionära krav "To be the best wheel and castor manufacturer to work with".