Blickle hjul och länkhjul certifieras enligt DIN ISO 45001

Certifiering för hälsa och säkerhet på arbetsplatsen

Blickle hjul & länkhjul, en ledande tillverkare av högkvalitativa hjul och länkhjul för olika tillämpningar, är glada att meddela att företaget framgångsrikt har erhållit DIN ISO 45001-certifiering.

DIN ISO 45001 är en internationellt erkänd standard för ledningssystem för hälsa och säkerhet på arbetsplatsen. Den anger kraven för ett effektivt ledningssystem för hälsa och säkerhet på arbetsplatsen för att förhindra arbetsolyckor, skador och sjukdomar och för att främja kontinuerlig förbättring av prestanda för hälsa och säkerhet på arbetsplatsen.

Genom att erhålla denna certifiering visar Blicklehjul & länkhjul sitt engagemang för sina anställdas säkerhet och välbefinnande. Företaget har infört strikta processer och policyer för att säkerställa att arbetsplatsen är säker och att de anställdas hälsa skyddas.

Certifikatet finns nu tillgängligt på webbplatsen i avsnittet "nedladdningar".