Nyheter-Utbyggnad av höglager

Högsta byggarbetsplatsen i Zollernalbkreis ligger inom tidsplanen

Som vi redan har berättat bygger företaget Blickle Räder+Rollen ett nytt, andra höglager och satsar därmed ännu mer på sitt huvudsäte i Rosenfeld. Det nya höglagret, med en totalhöjd på 40 meter, blir 13 meter högre än pallagret som byggdes för fem år sedan.

Just nu ligger bygget i industriområdet Dornbrunnen i Rosenfeld helt inom tidsplanen. Redan i början av maj inleddes byggprojektet med utgrävningar för grunden och sprinklerbassängen. I juli levererades 1 500 kubikmeter betong för den 80 cm tjocka bottenplattan, lika mycket som för mer än 20 enfamiljshus. För närvarande installeras stålstommarna för hyllorna, för att man sedan ska kunna montera tak- och väggelementen. Till det behövs ca 1 300 ton stål. I oktober ska man sedan montera hela transporttekniken och installera staplingskranarna.

Bygget ska vara klart i slutet av året, så att anläggningen kan tas i drift redan i början av 2016. Med utbyggnaden av det helautomatiska höglagret är företaget rustat för framtiden: Lagerkapaciteten i Rosenfeld ökar med mer än 28 000 pallplatser till över 43 000.