Framgångsrik styrkvalitet

Styrhjul från Blickle för transportteknik och maskinteknik

Blickle_Fuehrungsrollen_184x256px

Oavsett om det rör sig om rulltrappan och transportband, produktionsanläggningar eller maskinteknik: Styrhjulen ser oavsett tillämpning till att det som ska röra sig, rör sig. Lika olika som användningsområdena är kraven för de olika tillämpningarna: från korrosions- och temperaturbeständighet till elektriskt ledande, till lågt rullmotstånd och hög lastkapacitet.

För att kunna möta alla krav erbjuder Blickle ett sortiment av styrhjul som består av sex produktvarianter. De är utformade för olika tillämpningar inom såväl transportteknik som maskin- och anläggningskonstruktion. Vissa hjul belastas bara kortvarigt och därmed kraftigt, medan andra belastas kontinuerligt och jämnt. Hjul som används utomhus måste kunna motstå växlande temperatur och väderförhållanden. Hjul som kommer i kontakt med vatten, kemikalier eller slipande material måste vara beständiga mot detta. Vid höga hastigheter krävs dynamisk lastbärande kapacitet medan känsliga branscher som kemi- eller läkemedelsindustrin förutsätter elektriskt ledningsförmåga. Lågt rullmotstånd förbättrar anläggningarnas energieffektivitet och bidrar därmed till att uppfylla miljökraven.

Till Produkterna

Kieswerk-Foerderanlage_202x135pxEtt lämpligt material för varje uppgift
Den stora mångfalden av egenutvecklade material bidrar till att uppfylla de olika kraven på hjulen. Hjulbeläggningarna kan valfritt göras av antingen okrossbar och lätt polyamid, polyuretan-elastomer Blickle Besthane, det dynamiskt särskilt beständiga Blickle Besthane eller av termoplastisk polyuretan. Fälgarna kan fås i stål- eller polyamid-utförande. Dessutom finns olika varianter för specialkrav att tillgå, några med rostfria kullager, elektriskt ledande, smetfria eller särskilt värmebeständiga. Varje produktvariant omfattar en rad olika hjuldiametrar,bredder och bärigheter. Därmed finns det ett lämpligt hjul för varje användningsområde. 

Speciallösningar för särskilda tillämpningar

Abfuellanlage-220x146pxOckså speciallösningar för särskilda krav efterfrågas. För en kund så utvecklades till exempel ett styrhjul för ett nytt slags transportband. De måste klara av att ta sig över kanter som är tre millimeter breda och upp till två millimeter djupa, vilket leder till kraftiga stötbelastningar. Dessutom löpte hjulbanan inte parallellt med hjulaxeln med följd att traditionella hjul hade blivit ojämnt slitna och att det krävdes så kallade kantlöpare. För att bemästra den här utmaningen utvecklades styrhjul av det högpresterande materialet. Dessa är särskilt starka och styva och tål hög belastning. Fälgarna understöds av två kullager och löpytan anpassades till transportbandets geometri. Därmed säkerställdes en tillförlitlig och underhållsextensiv drift av anläggningen.

Detta är bara ett av många exempel som Blickle har utvecklat för olika tillämpningar inom maskin- och anläggningsteknik.