Världsnyhet: Smetfria och antistatiska massivgummihjul

Blickle lanserar en smetfri hjulvariant av antistatisk modell på marknaden

Antistatiska hjul och länkhjul är viktiga systemkomponenter inom många olika branscher. Till dessa räknas till exempel medicinteknik, el- och halvledarindustri, fordonsindustri och även sjukvård. Här används hjul och länkhjul framför allt på transportredskap. De förhindrar elektrostatiska urladdningar, som kan skada både själva vagnen och transportgodset och skada känsliga produkter eller vagnens manöverpersonal.

Hittills var man tvungen att acceptera att endast svarta hjul användes på marknaden när det handlade om ”antistatiska”hjul. Sådana hjul lämnar emellertid oönskade svarta spår på många golv. Framför allt inom branscher med höga krav på hygien, som till exempel inom sjukvården, krävs då fler rengöringsåtgärder och därmed ökar kostnaderna.

ALEV_140_Punkt vorne

Hittills unik kombination

Blickle har nu utvecklat en antistatisk variant med smetfria grå hjul av elastiskt massivgummi till sin hjulserie ALEV. Kombinationen av dessa båda egenskaper utgör en verklig innovation när det gäller länkhjul med gummidäck. Hårdheten på 65° Shore A och ledarmotståndet på 10^7 Ohm, som motsvarar standardkraven, gör att dessa hjul inte efterlämnar några spår. Hjulen reducerar alltså inte bara risken för person- och materialskador, utan ökar även hygienen på respektive användningsområde.


Allt-i-ett: Rullkomfort, hygien och skydd!

Med alla sina positiva egenskaper som t.ex. att de är vibrationsdämpande och skonar golvytan, ger hög rullkomfort och även tål många aggressiva ämnen är detta hjul inte bara lämpligt för känsliga miljöer, utan även för många andra ändamål. Den nya hjulvarianten finns med tvärsnitten 100, 125, 160, 200 och 250 millimeter.

Förutom denna nyutvecklade produkt omfattar Blickles sortiment ytterligare ett antal länkhjul och hjul i antistatiska och även elektriskt ledande modeller. På grund av hjulkroppar och hjulbeläggning av olika material och därmed har olika egenskaper finns det ett passande hjul för varje användningsområde.

Intresserad?

Ring oss på det telefonnummer som anges nedan eller ta kontakt med oss per e-post.