Skolbesök_2014

Elever får lära sig om metall hos Blickle

I början av skolåret inleddes ett samarbete mellan företaget Blickle Räder+Rollen och grundskolan i Heiligenzimmern/Isingen, och därför fick Blickles praktikantverkstad besök av fjärdeklassarna.

På en kort rundtur genom produktionshallarna hos Blickle fick eleverna en inblick i hur man tillverkar hjul och länkhjul. Särskilt imponerade blev fjärdeklassarna av den stora stansautomaten som arbetar med en tryckkraft på upp till 630 ton.

Under kunnig handledning och uppsikt fick eleverna sedan se hur man steg för steg tillverkar ett pennställ i metall. Man började med att plansvarva i en svarv, sedan filade man och ritsade med ett höjdritsmått, körnade, borrade och försänkte. Eleverna utförde själva varje arbetssteg.

I slutet av dagen var eleverna så förtjusta att de till och med bad sina handledare om autografer.