3D-vy

3D-visning av produkter utan CAD-program – nu hos Blickle!

Redan nu kan man se alla hjul och länkhjul på Blickles webbplats som 3D-modeller utan CAD-program.

Man behöver inte logga in i nedladdningsområdet. I produktvyn för den valda produkten finns knappen ”PDF 3D” bland alternativen. När man klickar på knappen öppnas filen automatiskt i Adobe Acrobat Reader.

I 3D-PDF:en kan man zooma in och ut och vrida modellen i alla riktningar. På så vis kan man se produkten ur alla vinklar. Dessutom kan produkterna visas som trådmodell, så att man ser hur hjulet ser ut inuti också. Man kan även göra enkla mätningar på modellen med mätverktygen.


Testa här nu