Praktikanter Blickle 2014

Säkra framtiden – Blickle hälsar 16 nya praktikanter välkomna

Den 1 september 2014 tog 16 unga människor sitt första steg in i arbetslivet hos Blickle Räder+Rollen. Bland dem finns två som är inriktade på ekonomiarbete och sju på produktionssidan samt sju från yrkeshögskolor.

För att de ska lära känna organisationen och produktionsprocesserna inom Blickle börjar utbildningen med en omfattande introduktionsvecka. Där ingår en rundtur på företaget och diverse produktutbildningar. Målet är inte bara att få en överblick över sortimentet med sina 30 000 hjul och länkhjul, utan också att reda ut mycket som de nya praktikanterna undrar över, som var matsalen ligger eller hur arbetstidsmodellen fungerar.

Hos Blickle i Rosenfeld utbildas just nu 48 unga människor. Med ca 10 % är det en utbildningskvot över genomsnittet. Företaget utbildar enbart för eget behov och lägger stor vikt vid kvaliteten på utbildningen. Eftersom antalet praktikanter vuxit med företagets framgångar fick man förra året bygga ut praktikantverkstaden.