För hygieniska användningar - nya hjulserien POBS.

En ren lösning även i fuktig omgivning.

Oavsett om det är i bagerier, köttaffärer, vid mattransport eller i storkök - i hela livsmedelsindustrin kommer hygienen på första plats.

grosskueche Här används sedan länge som regel hårda platshjul, för att uppfylla de höga hygieniska kraven. Hjulen får varken lämna kvar körspår på golven eller vara angripbara genom vatten i de mest fuktiga miljöer. Nackdelen med platshjul ligger dock i ett tydligt hörbart körbuller och den avsaknade stötdämpningen i materialet, som ska transporteras.

Poyluretan hjulbeläggning har sina styrkor just här: Ljudlös körning, golvskonande, ett framstående rullningsomtstånd och en mycket hög körkomfort. På grund av den avsaknade hydolysstabiliteten kunde denna hjulserie dock hitintills inte användas inom livsmedelsindustrin. Vid ständig kontakt med vatten korroderade hjulen med tiden och uppkomna smutspartiklar var till skada för produktionsmiljön.

POBS-Lenkrolle Med den nya hjulserien POBS förenar Blickle nu de positiva egenskaperna i en högvärdig polyuretanhjulbeläggning med de höga hygieniska kraven. Hjulbeläggningen i serien POBS består av det särskilt utvecklade, reaktionsgjutna Premium-Polyuretan Blickle Besthane Soft och är till hundra procent hydrolysestabilt och korrosionsbeständigt. Materialet visar sig också ytterst motståndskraftigt mot talrika aggressiva kemikalier. Hjulen övertygar dessutom genom en hög dynamisk belastningsförmåga och är lämpliga för bärkraft upp till 500kg. Den tjocka och mjuka pågjutna hjulbeläggningen sörjer för en bekväm och bullerfri körning och lämnar inga spår eller missfärgningar på körvägen. Hjulserien kan användas problemfritt vid temperaturer från -25 till +70 grader Celsius.

Bygeln i de tillverkade länk- och fastbyglarna i denna serie består av ett högvärdigt rostfritt, krom-nickel-stål och är därmed likaså optimalt anpassat till fuktiga omgivningar.

Efter att denna innovation redan har hävdat sig i många kundprojekt, blev hjulserien nu också en del av Blickle Standardprogram.