Öka hygienen och säkerheten i produktionen

Großküche_Lebensmittelbranche

Livsmedelsindustrin måste efterleva särskilt stränga föreskrifter för hygien och kvalitetssäkring. Dessutom kan produktionsfel i förlängningen leda till hälsorisker för konsumenten. Därför är produktionsprocesser och produktionsutrustning detaljanpassad till branschens specifika utmaningar och det gäller också de hjul och länkhjul som används.

Dessa används till exempel i produktionsanläggningar liksom till transport- eller tanksystem. En stor utmaning i samband med detta är den mycket fuktiga miljön och den regelbundna rengöringen med delvis aggressiva kemikalier: Båda riskerar att få hjulens stålbygel att korrodera och angriper hjulbeläggningens polyuretan så att hjulen slits och blir obrukbara snabbare. Detta ökar risken för att de anställda ska skadas och varorna ska förorenas.

Motståndskraftiga mot fukt och kemikalier
POBS-nassHjulen i POBS-serien till exempel uppfyller trots det de höga hygienkraven. Hjulbeläggningen av det särskilt utvecklade, reaktionsgjutna Premium-Polyuretan Blickle Besthane Soft motstår såväl fukt som aggressiva kemikalier. Hjulen imponerar med sitt mycket låga rullmotstånd, hög dynamisk lastkapacitet och bärighet på upp till 500 kg. Den tjocka och mjuka pågjutna beläggningen sörjer dessutom för en bekväm rullning med lågt driftsljud och lämnar inga spår eller missfärgningar på körvägen. Byglarna för länk- eller fastbyglar i den här serien består uteslutande av ett högvärdigt rostfritt stål och är därför korrosionsbeständiga och optimalt anpassade till förhållandena inom livsmedelsindustrin.

Till hjulserien

Detektierbares Polyamidrad mit Edelstahlfasern Upptäcka brottstycken med metalldetektor
Livsmedelsbranschen efterfrågar också skräddarsydda speciallösningar. För en kund utvecklades till exempel speciella polyamid-hjul där man hade blandat in formsprutade fibrer av rostfritt stål. Därmed kan också små brottstycken upptäckas med hjälp av metalldetektorer. Hjulen används till slakterivågar som töms direkt över bearbetningsanläggningen. På så sätt garanteras med mycket större säkerhet att inga materialbrottstycken kan hamna i produktionen.