Logistikutbyggnad-Blickle

Ett nytt höglager

Högt upp i luften: med sina 40 meter överstiger det nya höglagret det gamla med 13 meter.

Rosenfeld, juni 2015. Bygget av logistikcentrumet 2010, och den därmed största investeringen i Blickles historia, skedde redan för fem år sedan. På grund av den snabba affärsutvecklingen räcker de extra lagerutrymmena man då planerade inte till längre. Redan vid bygget planerades en yta för utbyggnad bredvid dagens höglager, som nu kan användas.  Rosenfelds kommunråd godkände enhälligt ansökningarna. Borgmästare Thomas Miller kallade utbyggnaden ”ett värdefullt bidrag till Rosenfeld som stad”. Byggarbetena inleddes i början av juni 2015. Fram till augusti monteras hyllorna upp och sedan klär man in lagret. ”Vi vill börja provköra det innan året är slut”, säger vd Walter Wager.