Flytt i USA

Blickle USA flyttar

Sedan 12 januari 2015 finns Blickles filial i USA på en ny adress i Charlotte.

Numera håller försäljningsverksamheten och kundtjänsten för USA till på 205 Regency Executive Park Drive. För att övergången skulle ske utan problem leddes alla ingående samtal vidare till det nya kontoret. Kunderna i USA får fortfarande sina varor från Blickles kanadensiska filial i Candiac. Där byggde man i fjol en nytt lager- och kontorsbyggnad, för att kunna garantera korta leveranstider för den nordamerikanska marknaden.