Förflytta laster manuellt utan problem

Med optimerade hjul och länkhjul blir fysiskt krävande arbete märkbart lättare

Att skjuta på och dra laster hör tillsammans med att lyfta, hålla, bära och ställa ner till de mest frekventa arbetsuppgifterna när människor måste flytta laster manuellt. Framför allt inom tillverkning och logistik är dessa fysiskt krävande arbeten en del av vardagen och innebär en stor belastning för medarbetaren. Beroende på hur tungt transportgodset är krävs nämligen en enorm kraft för att dra och skjuta på godset, vilket på lång sikt kan överbelasta muskler, senor, ligament och leder. Särskilt utsatt är ryggrad, knä, höftleder, händer, armar och axlar.

För att minska risken för sjukdomar och skador har man i många länder redan tagit fram riktlinjer för maximal belastning vid manuella transportarbeten. I Tyskland är dessa riktlinjer samlade i lasthanteringsförordningen (Lastenhandhabungsverordnung). Experter rekommenderar att man inte använder mer än 15 % av sin maximala muskelkraft vid ihållande arbeten. Problemet är att denna kraft skiljer sig stort åt mellan olika människor. Dessutom är det svårt att bedöma vilka krafter som krävs för att förflytta laster manuellt i praktiken. Det är därför nästan omöjligt att sätta upp exakta gränsvärden som arbetsgivare och som personal kan utgå från.

130 miljoner sjukdagar per år till följd av muskuloskeletala problem

Desto viktigare är det att repetitiva arbetsprocesser utformas så ergonomiskt som möjligt. En titt på statistiken för sjukfrånvaro intygar detta: Enligt tyska organisationen för företagssjukkassor (Dachverband der Betriebskrankenkassen, BKK) är muskuloskeletala problem ofta huvudorsaken till sjukfrånvaro. Enligt tyska institutet för arbetarskydd och yrkesmedicin (BAuA) stod dessa sjukdomar för totalt nästan 130 miljoner sjukdagar år 2015. Det innebär att vävnadsrelaterade och muskuloskeletala sjukdomar kostade Tyskland nästan 25 miljarder euro, eller 0,8 % av landets BNP. Det finns därför även rent ekonomiska skäl för arbetsgivare att skapa bättre arbetsvillkor.

Orsaken till dessa alarmerade siffror är bland annat demografiska förändringar. I många längder blir människor allt äldre och pensionerar sig senare. Äldre medarbetare tenderar att oftare drabbas av hälsoproblem som rygg- eller ledsmärtor. Särskilt stor risk löper medarbetare inom tillverkning, logistik och konstruktion, Detta är yrken som ofta kräver att man drar och skjuter på och därför har en stor påverkan på kroppen.

Motstånd ökar kraftbehovet

På ett sätt underlättar det arbetet att dra eller trycka på något. Om något är för tungt för att bära eller hålla används ofta fordon och transporthjälpmedel med hjul eller länkhjul för att minska kraftbehovet. Det kan dock vara mödosamt att förflytta dessa hjälpmedel. Orsaken till det är att motstånden som uppstår när man startar, rullar, ändrar riktning eller kör över hinder är olika stora. Dessa motstånd beror på flera olika faktorer: på underlaget, på lastens vikt, på hur lasten är placerad och hur mycket den väger. Även hjulens kvalitet har en mycket stor betydelse.

Varje gång man drar eller skjuter på en last uppstår start- och rullmotstånd. Det krävs alltid kraft för att sätta ett stillastående hjul i rörelse och för att hålla det i rörelse. Genom att trycket på hjulbanan konstant förändras när en last rullas över golvet uppstår energiförluster till följd av hjulbeläggningens inre friktion. Det resulterar i rullmotstånd. Ett sätt att minska rullmotståndet är att öka hjuldiametern, men det är också viktigt att välja en optimal hjulbana. Beroende på vilken geometri, hårdhet och elasticitet som används kan det göra stor skillnad.

Varje riktningsändring kräver extra kraft

Vid användning av vridbara länkhjul ökar vridmotståndet vid många riktningsförändringar. Detta motstånd bestämmer den kraft som krävs för att förflytta ett länkhjul till önskad position när man byter riktning. Förutom ovan nämnda faktorer påverkas vridmotståndet även av utliggningen, alltså det horisontella avståndet mellan vridkransens axel och hjulets axel. Blickle erbjuder speciella byglar med utliggning designad för att minimera vridmotståndet.

Polyuretan-hjulbana erbjuder betydande fördelar

I ett antal av våra produkter används de egenutvecklade polyuretan-hjulbanorna Blickle Extrathane®, Blickle Softhane®, Blickle Besthane® och Blickle Besthane® Soft. Dessa förenar utmärkta köregenskaper med hög elasticitet. Det extremt låga start- och rullmotståndet innebär att de är en optimal lösning för nästan alla användningsområden.

Ett exempel är vår nya hjulserie ALB. Denna serie är speciellt utvecklad för krävande användningar inom internlogistik och har en högvärdig hjulbana med optimerad geometri. Hjulen är tillverkade av Blickle Besthane reaktionsgjuten polyuretan-elastomer. Dess elasticitet är extremt hög och de är dessutom något konvexa, vilket är en speciell egenskap. Det minskar kontaktytan och tryckförändringarna vid rullning. Slutresultatet är ett upp till 40 % lägre rullmotstånd jämfört med andra polyuretanhjul. Det innebär att fordon och transportutrustning försedda med ALB-hjul är mycket lättare att flytta för hand. Med en hårdhet på 92° Shore A har Blickle-hjulbanan en utmärkt dynamisk bärighet. Det gör att hjulen klarar högre hastigheter.

Hög grad av vertikal integration och strikta testmetoder

Vårt eget testlaboratorium har en specialiserad station för att beräkna start-, rull- och vridmotstånd. Laboratoriet används också för att testa körning över trösklar. Dessa tester är striktare än vad standarderna kräver. Detta säkerställer att våra hjul och länkhjul uppfyller alla nödvändiga krav.

Vårt sortiment av hjul och länkhjul gör det mycket lättare att skjuta på och dra laster i alla situationer och minskar samtidigt hälsoriskerna betydligt.