The-Best-of-German-Mittelstand_2

Blickle finns med i lexikonet ”The Best of German Mittelstand”

Under rubriken ”The Best of German Mittelstand” presenterar ekonomiförlaget Deutsche Standards EDITIONEN från Köln två band på engelska under ekonomidagen på ambassadörskonferensen 25 augusti 2015  på tyska utrikesdepartementet i Berlin. Publikationerna presenterar ca 100 utvalda företag som är representativa för framgångsrikt och ansvarsfullt företagande och därför ger en exklusiv inblick i det tyska företagslandskapet, som är unikt i hela världen.

Bandet ”THE FAMILY BUSINESSES” anknyter till ”Lexikon der deutschen Familienunternehmen” från 2014 och presenterar ca 100 familjeföretag med fakta om bland annat historia, management, familjeinflytande, företagsekonomiska och strategiska huvudkoordinater och företagens samhällsengagemang.

Bandet ”THE WORLD MARKET LEADERS” visar ca 100 utvalda tyska företag som är världsledande inom respektive bransch. Boken ska visa de medelstora, tyska företag som har tagit sig fram till en ledande position inom sitt marknadssegment, även internationellt sett. Bandet är en uppföljare till ”Lexikon der deutschen Weltmarktführer”, som utkom i ny upplaga våren 2015.

Precis som i de tidigare upplagorna av lexikonen är Blickle med även i dessa båda band. Som den tredje största tillverkaren av hjul och länkhjul i världen har företaget under de senaste 60 åren växt, från en liten tillverkare av skottkärrehjul till en global aktör med över 750 medarbetare runt om i världen.