Toppbetyg för Blickle

Positiv feedback från 2018 års internationella undersökning om kundnöjdhet

I oktober 2018 skickade Blickle ut den senaste versionen av sin undersökning om kundnöjdhet till sina kunder. Undersökningen skickas till kunder i Tyskland så väl som kunder hos Blickles dotterbolag vartannat år. Kunder får en länk via e-post till en undersökning som de kan fylla i på nätet i lugn och ro. Åter igen var responsen på 2018 års undersökning betydande (med 17 länder representerade) och överväldigande positiv.

Undersökningen tillhandahöll väsentlig information om var Blickle uppvisar goda resultat och områden där det fortfarande finns utrymme för förbättringar. Kunderna gav sina synpunkter om Blickles hemsida, hjälpen som tillhandahålls av våra innesäljare och våra säljare ute på fältet och vad de allmänt anser om Blickle som leverantör. De betygsatte också olika områden på hemsidan som produktkonfiguratorn, CAD-nedladdningen och Web-shopen.

Blickle uppvisade också bättre resultat än i 2016 års undersökning. Kunderna var särskilt positiva gällande kvaliteten på Blickles produkter, företagets prestation som leverantör och de expertråd som tillhandahålls av våra säljare på fältet och våra innesäljare.

Detta visar att genom att vara engagerad i dina kunders vardag är en vinnande strategi. Det motiverar oss att hitta nya vägar till förbättring av kundnöjdheten.

Blickle vill tacka alla kunder för deras medverkan i undersökningen.