topp-100

Blickle på Topp 100

I Tyskland finns en rad företag vars omsättning ökat mycket kraftigt de senaste åren. De flesta av dem räknas till kategorin ”medelstora företag” – motorn i den tyska ekonomin med över 15 miljoner arbetstillfällen i Tyskland. De är nischade eller har hittat nya vägar och har därför blivit mycket framgångsrika. Ett av dessa företag är Blickle som nu klättrat in på listan över de 100 snabbast växande, medelstora företagen.

Förra veckan publicerade magasinet ”Wirtschaftswoche” en lista över de snabbast växande tyska, världsmarknadsledande företagen från 2002 till 2012, med en omsättning på mellan 50 miljoner och en miljard euro.

Företagets vd Reinhold Blickle är stolt över framgångarna: Blickle har växt med i genomsnitt 7,1 % per år mellan 2002 och 2012. Trots bankkrascher och finanskris. Vid det här laget omsätter företaget över 158 miljoner och har vuxit med ca 14 % under 2014.

Vad är det som gör att familjeföretaget har blivit så framgångsrikt och nu har mer än 750 medarbetare över hela världen? ”Enligt vårt motto ”we innovate mobility” investerar vi kontinuerligt i ny teknik och nya tillverkningsanläggningar och satsar på att bygga ut vårt internationella försäljningsnät”, säger Reinhold Blickle. Det är de senaste filialen i Kina och Turkiet exempel på. ”Det handlar om tillväxtmarknader där vi dels ser en hög potential, dels ett ökande behov av kvalitetshjul och -länkhjul som är ”Made in Germany”.

Totalt har Blickle idag 16 egna försäljningsföretag över hela världen och levererar sina produkter i 120 länder. ”Vi vill vara på plats och satsa på kvalitet och korta leveranstider.” Även på huvudfabriken i Rosenfelt planeras ytterligare, stora investeringar.