Jubileum för W Wager

Företagets vd firar 40-årsjubileum hos Blickle

Den 1 juli firades Walter Wager efter 40 år hos Blickle Räder+Rollen in Rosenfeld.

I sitt tal sammanfattade vd Reinhold Blickle hela Walter Wagers karriär inom företaget. Efter studierna på Württembergs Förvaltnings- och handelsakademi började Walter Wager hos Blickle den 1 juli 1974. Redan vid 22 års ålder blev han där chef för bokföringen och utsågs slutligen till chef för hela ekonomiavdelningen. Tack vare sina mycket goda kunskaper om företaget och sin utmärkta förståelse för teknik var han i många år även chef för hela det uppåtsträvande företaget. 1991 blev han prokurist och 10 januari 2005 utnämndes han till vd, bredvid Reinhold Blickle.

Reinhold Blickle berömde hans insatser som vd under upp- och utbyggnaden av Blickles företagsgrupp. ”Walter Wager har stor del i att företaget Blickle har utvecklats till vad det är idag”, uttryckte han det. När han började 1974 hade Blickle 88 medarbetare i hela världen, och idag har företaget över 700 anställda i 16 länder.

Walter Wager tackade i sin tur Reinhold Blickle och hans familj för det mångåriga förtroendet, när han höll sitt tal. Han tackade också alla medarbetare för det goda samarbetet under de 40 åren och sa att han hoppades kunna uppfylla dessa uppgifter hos Blickle ytterligare några år framåt.