Fokus på säkerhet

Hjul och länkhjul från Blickle förbättrar säkerheten på arbetsplatser inom industrin.

Enligt den tyska social- och olycksfallsförsäkringen (German Social Accident insurance, DGUV), rapporterades 30 % av de 781 050 arbetsplatsolyckorna under 2016 ha skett till följd av förflyttning. Manuell transport var den fjärde vanligaste orsaken på runt 10 %. Förutom att en last bärs av en person, inkluderar detta också transport av ett föremål vertikalt och horisontellt. På grund av sin hastighet, kan en vagn i rörelse snabbt förvandlas till en farlig projektil. Blickle delar upp riskerna som man kan stöta på i en intralogistisk miljö i tre olika kategorier, baserade på transportenhetens olika tillstånd: i rörelse, bromsad och stillastående. Hjul- och länkhjulspecialisten höjer arbetsplatssäkerheten i alla dessa situationer.

Arbeitssicherheit_LKEÄven förflyttning av en vagn innebär ett antal faror. Länkhjul med fotskydd skyddar mot skador orsakade av hjul eller föremål som kastas upp i luften. Blickles kunder kan utnyttja dessa alternativ för ett brett utbud olika serier av hjul och länkhjul ”Alla våra transportsystem har länkhjul med fotskydd som standard”, säger Peter Beele, produktchef vid Marl-baserade LKE, en av de ledande tillverkarna av transportenheter och -system, och långvarig Blickle-kund. ”Arbetssäkerhet är extremt viktigt i en intralogistisk miljö. Våra kunder förväntar sig att vi tar deras anställdas säkerhet på allvar.”

Arbeitssicherheit_TotmannbremseFör att undvika olyckor är det också viktigt för vagnoperatörer att alltid behålla kontrollen när vagnen är i rörelse. I motsats till traditionella bromssystem kan Blickles trumbromsade länkhjul sänka hastigheten på en vagn när den är i rörelse. Blickle har även ett brett utbud av hjul och länkhjul med en säkerhetsfunktion för att ytterligare öka säkerheten. Säkerhetsbromsen har en bromskraft på över 600 N. Bromsarna används i startpositionen och frigörs endast vid aktiv drift. Elektriska driftsystem använder en elektromekanisk säkerhetsbroms för Blickle ErgoMove-serien. Det automatiska bromssystemet utnyttjar en handdetekteringssensor på drifthandtagen för att säkerställa att vagnen endast kan förflyttas när operatören har båda händerna på vagnen. Vagnen bromsar när något av handtagen frigörs. Nödstoppet och antiklämfunktionen förhindrar tryck- och krosskador och överensstämmer med de mest krävande säkerhetsstandarderna.

Blickle fokuserar också på att säkerställa att lasten är säker när den är stillastående. Detta utförs med användning av ett brett utbud av Blickles bromssystem. Dessa bromssystem är antingen integrerade direkt i länkhjulen som en hjul- och ett svänghuvudbroms eller monterade på vagnen som en oberoende enhet, såsom en tryckfot. Samtidigt som de liknar en traditionell vinsch, tar de av lasten från en transportenhet utan att lyfta upp den. Genom att aktivera tryckfoten skapas ett ytkontaktstryck på runt 600 N mellan vagnen och ytan. Detta säkerställer att även tung last kan hållas stabil.
Bromskraften hålls stabil oavsett den faktiska lasten. Blickles breda utbud av höjdjusterbara länkhjul är anpassade för de ökade kraven på rörlighet från deras kunder. De höjdjusterbara länkhjulen är enheter som möjliggör för utrustning, transportenheter och maskiner att positioneras, höjdjusteras, flyttas och lyftas upp på ett flexibelt sätt. Både tryckfoten och de höjdjusterbara länkhjulen skapar säkerhet och stabilitet på jämna hala ytor.

Arbeitssicherheit_PrüflaborBlickle fokuserar på säkerhet under utvecklingsprocessen för deras hjul och länkhjul. Designers använder den finita elementmetoden för att simulera hur slutprodukten kommer att bete sig under olika förhållanden. Detta möjliggör för dem att optimera produkten för dess avsedda användning från utvecklingsprocessens allra tidigaste stadier. Simulerade lastkapaciteter testas därefter med hjälp av särskilda procedurer i företagets laboratorium. ”Det är viktigt att våra produkter inte bara uppfyller DIN-standarder, utan också är säkra och kapabla att hantera tung last”, rapporterar Timo Sieber, produktchef vid Blickle. ”Vi har därför utvecklat våra egna testprocedurer för att utsätta våra länkhjul för extrema förhållanden. Vi kan på så sätt pressa hastigheter, testa belastning och antalet tröskelpassager bortom standardtestkraven. Våra kunder kan på så sätt vara trygga i att länkhjulen fortfarande är säkra att använda under extrema förhållanden.” De huvudsakliga DIN-standarderna för test av hjul och länkhjul är DIN EN 12527 till 12533.

Blickle har en elektriskt konduktiv version av nästan alla hjul och länkhjul i sin katalog för att ge skydd mot elektrostatisk urladdning. Dessa skyddar transportenhetens operatör mot smärtsam elektrostatisk urladdning och förhindrar att känsligt elektroniskt gods skadas. Detta underlättar också för tillverkare av elektrisk och mekanisk utrustning att uppfylla de europeiska ATEX-riktlinjerna.