Värmebeständiga hjulserier

När man ska välja hjul finns flera kriterier att ta hänsyn till:


Ythårdhet - På vilket underlag ska hjulet användas?

Temperaturbeständighet - Vilka maxtemperaturer ska hjulet utsättas för och hur länge?

Rullmotstånd - Hurdant är underlaget och vilken bärighet måste hjulet ha?

Driftsljud - Finns det begräsningar för bullernivån?

Skonsamhet mot golv - Vilken vikt belastas hjulen med, hurdant är golvet?


Här finns en översikt över Blickle värmebeständiga hjulserier:


 

Till värmebeständiga hjul och länkhjul