Länkhjul för höga belastningar

Blickle Räder+Rollen erbjuder många varianter av länkhjul för höga belastningar. I det omfattande produktsortimentet finns både stålplåts- och stålsvetsade länkhjul för höga belastningar med en bärighet på upp till 50 000 kg. Länkhjul för höga belastningar med en bygghöjd på upp till 710 mm ingår i standardsortimentet. På begäran tillverkar Blickle individuellt anpassade specialutföranden av länkhjul för höga belastningar.

Definition av länkhjul för höga belastningar

Länkhjul för höga belastningar används för tunga laster och/eller höga hastigheter. Länkhjulen för höga belastningar är extra robusta. För att kunna ta delvis mycket tunga laster används även dubbelhjul (tvillingmonterade hjul) i detta område. För en skakfri transport lämpar sig fjädrade länkhjul för höga belastningar särskilt väl. Typiska användningsområden för länkhjulen för höga belastningar är staplingskranar och truckar, monterings- och transportsystem och liknande.

Urvalskriterier för länkhjul för höga belastningar

När man ska välja länkhjul för höga belastningar måste man ta hänsyn till följande urvalskriterier:

 •     Bärighet
 •     Hjulbeläggningsmaterial
 •     Hjul-Ø, start- och rullmotstånd
 •     Lagertyp
 •     Påverkan från omgivningen, temperatur, kemi och korrosion
Lämpliga länkhjul för höga belastningar för ditt användningsområde hittar du i vår Produktsökare.
Enöversikt överlänkhjul för höga belastningar från Blickle finns i vårt Produktsortiment.

Fastställa nödvändig bärighet för länkhjul för höga belastningar

Den nödvändiga bärigheten för länkhjul för höga belastningar beräknas ur egenvikten för transportredskapet och dess last, dividerat med antal bärande länkhjul för hög belastning. Resultatet multipliceras med en säkerhetsfaktor som beror på användningsvillkoren för hjulen för höga belastningar:

T = Bärigheten per länkhjul
E = Transportredskapets egenvikt
Z = Maximal last
n = Antalet bärande länkhjul
S = Säkerhetsfaktorn

I säkerhetsfaktorn S tas för länkhjul för höga belastningar hänsyn till avvikelser från normala användningsvillkor (slätt golv, steghastighet, jämn lastfördelning, körning rakt fram, omgivningstemperatur +15 °C till +28 °C).. Säkerhetsfaktorn påverkas, förutom av hastigheten, även i hög grad av hjuldiametern i förhållande till ett hinders höjd. Ju större avvikelsen från de normala användningsvillkoren för länkhjul för höga belastningar är, desto högre S-faktor måste man välja.

Man skiljer mellan fyra olika användningsvillkor:

   Manuell transport med länkhjul för höga belastningar inomhus:
    (hindrets höjd < 5 % av hjul-ø): säkerhetsfaktor: 1,0 till 1,5

    Manuell transport med hjul för höga belastningar utomhus:

    (hindrets höjd > 5 % av hjul-Ø): säkerhetsfaktor: 1,5 till 2,2

    Motordriven transport med hjul för höga belastningar inomhus:

    (hindrets höjd < 5 % av hjul-ø): säkerhetsfaktor: 1,4 till 2,0

Motordriven transport med hjul för höga belastningar utomhus:
    säkerhetsfaktor: 2,0 till 3,0

För länkhjul för höga belastningar med kullager är hastigheter över 4 km/h möjliga om bärigheten reduceras samtidigt Om ett hjul eller fasthjul utsätts för speciella statiska belastningar, så kan man utgå från en omkring 25 % högre bärkraft. Vid långa stilleståndstider med mycket last måste man ta hänsyn till att hjulbeläggningen plattas ut.

Start-, rull- och svängmotstånd för länkhjul för höga belastningar

Start- och rullmotståndet påverkas i hög grad av golvets beskaffenhet, totallasten, hjuldiametern, hjulbeläggningens sättning och typ samt hjullagertypen.

Svängmotståndet i länkhjul för höga belastningar påverkas av dessa faktorer:

 •     Hjulbeläggning
 •     Hjulbanans hårdhet
 •     Löpyta
 •     Utliggning
 •     Underlag
Manöverbarheten för ett transportredskap är beroende av antal, typ och placering av länkhjulen för höga belastningar. Dessa faktorer påverkar dessutom bärkraft, rörlighet, styrning, svängradie och tippstabilitet för en vagn.

Manövrerbarhet med länkhjul för höga belastningar

Beroende på kraven på manövrer- och styrbarhet för apparater och maskiner, måste framför allt länkhjul för höga belastningar positioneras på motsvarande sätt. Nedan beskrivs olika placeringsalternativ för länkhjul för höga belastningar:

 •     Tre länkhjul, samma bygghöjd
 •     Fyra länkhjul, samma bygghöjd
 •     Två fast- och länkhjul, samma bygghöjd
 •     Två fast- och länkhjul, varvid länkhjulen har en lite lägre bygghöjd
 •     Fyra länk- och två fasthjul, samma bygghöjd
Mer information om detta hittar du i vår guide för hjul och länkhjul under Manövrerbarhet.

Fastsättningsmetoder för länkhjul för tunga belastningar

Blickle länkhjul för höga belastningar fästs med:

 •     infästningsplatta

Länkhjul för höga belastningar-Bygelserier

De olika modellerna i länkbygelserierna för Blickle länkhjul för höga belastningar uppfyller kraven på utmärkt styrförmåga, spelfri gång, skydd mot damm och stänkvatten samt hög slitagebeständighet för en mängd olika användningsområden.

Nedan beskrivs våra länkbygelserier för länkhjul för höga belastningar:

Länkhjul för höga belastningar - serie LH

Plåtpressad länkbygel, utförande för länkhjul för höga belastningar:
Starka pressade stålplåtsdelar, kraftig gaffel och infästningsplatta, dubbla kullager i vridkransen, fyra härdade brickor, fastskruvad och säkrad med mycket stabil mittbult. Minimalt slitage vid hög belastning. Extra okänslig mot stötar och slag:
- Bärighet upp till 900 kg
- Temperaturbeständighet från -30 °C till +130 °C

Länkhjul för höga belastningar - serie LO

Stålsvetsad länkbygel för länkhjul för höga belastningar:
Solid stålsvetsad konstruktion, dubbla kullager i vridkransen, fyra härdade brickor, med smörjnippel, fastskruvad och säkrad med en mycket stabil, svetsad mittbult:
- Bärighet upp till 1 200 kg
- Temperaturbeständighet från -30 °C till +130 °C


Länkhjul för höga belastningar - serie LOD

Stålsvetsad dubbel länkbygel för länkhjul för höga belastningar:
Solid stålsvetsad konstruktion, dubbla kullager i vridkransen, fyra härdade brickor, med smörjnippel, fastskruvad och säkrad med en mycket stabil, svetsad mittbult:
- Bärighet upp till 1 200 kg
- Temperaturbeständighet från -30 °C upp till +130 °C

Länkhjul för höga belastningar - serie LS

Stålsvetsad länkbygel för länkhjul för höga belastningar, kraftig vridkrans:
Extra robust stålsvetsad konstruktion, axial-spårkullager DIN 711 och koniskt rullager DIN 720 i vridkransen, med smörjnippel, fastskruvad och säkrad med en svetsad, mycket stabil mittbult:
- Bärighet upp till 12 000 kg
- Temperaturbeständighet från -30 °C till +100 °C

Länkhjul för höga belastningar - serie LSD

Stålsvetsad dubbel länkbygel för länkhjul för höga belastningar, kraftig vridkrans:
Extra robust stålsvetsad konstruktion, axial-spårkullager DIN 711 och koniskt rullager DIN 720 i vridkransen, med smörjnippel, fastskruvad och säkrad med en svetsad, mycket stabil mittbult:
- Bärighet upp till 12 000 kg
- Temperaturbeständighet från -30 °C till +100 °C

Fjädrande länkhjul för höga belastningar - serie LHF

Plåtpressad länkbygel, utförande för länkhjul för höga belastningar, med stålfjäder:
Starka, pressade stålplåtsdelar, kraftig gaffel och infästningsplatta, dubbla kullager i vridkransen, fyra härdade brickor, fastskruvad och säkrad med en mycket stabil mittbult. Minimalt slitage vid hög belastning. Särskilt okänslig för stötar och slag. Robust vridningskonstruktion med stålfjäder:
- Bärighet upp till 800 kg
- Temperaturbeständighet från -30 °C till +130 °C

Fjädrande länkhjul för höga belastningar - serie LPFE

Stålsvetsad länkbygel för länkhjul för höga belastningar med polyuretan-vridfjäder:
Solid stålsvetsad konstruktion, massiv smidesdel, en resp. fr.o.m. hjul-Ø 125x50 mm två tätade, livstidssmorda spårkullager i vridkransen. Utmärkta fjäderdämpningsegenskaper tack vare patenterad woodruffkil:
- Bärighet upp till 800 kg
- Temperaturbeständighet från -20 °C till +80 °C

Fjädrande länkhjul för höga belastningar - serie LSFN

Stålsvetsad länkbygel med stålfjäder för länkhjul för höga belastningar:
Extra robust stålsvetsad konstruktion, axial-spårkullager DIN 711 och koniskt rullager DIN 720 i vridkransen, med smörjnippel, fastskruvad och säkrad med en svetsad, mycket stabil mittbult. Gaffel, vridningskonstruktion och stålfjäderelement i mycket stabilt utförande:
- Bärighet upp till 2 400 kg
- Temperaturbeständighet från -30 °C till +100 °C

Fjädrande länkhjul för höga belastningar - serie LSFE

Stålsvetsad länkbygel för höga belastningar med polyuretanfjäder:
Extra robust stålsvetsad konstruktion, axial-spårkullager DIN 711 och koniskt rullager DIN 720 i vridkransen, med smörjnippel, fastskruvad och säkrad med en svetsad, mycket stabil mittbult. Gaffel, vridningskonstruktion och stålfjäderelement i mycket stabilt utförande:
- Bärighet upp till 2 000 kg
- Temperaturbeständighet från -20 °C till +80 °C

Länkhjul för höga belastningar - praktiska länkar

Guide för hjul och länkhjul
Produktsökare
Produktsortiment