Hjul för höga belastningar från Blickle

Blickle Räder+Rollen erbjuder många varianter av hjul för höga belastningar. Hjul av polyamid, stål, med elastiskt massivgummi eller polyuretandäck för höga belastningar ingår i vårt omfångsrika standard-produktsortiment. Blickle hjul för höga belastningar har en bärighet på upp till 50 000 kg och en diameter på upp till 1 000 mm.

På begäran tillverkar Blickle även kundspecifika specialutföranden av hjul för höga belastningar.

Definition av hjul för höga belastningar

Hjul för höga belastningar används för tunga laster och/eller höga hastigheter. Hjulen för höga belastningar är extra robusta. För användningsområden där tunga laster förekommer har hjulen en stabil stålsvetsad konstruktion.

Urvalskriterier för hjul för höga belastningar

När man ska välja hjul för höga belastningar måste man ta hänsyn till följande urvalskriterier:

 •     Bärighet
 •     Hjulbeläggningsmaterial
 •     Hjul-Ø, start- och rullmotstånd
 •     Lagertyp
 •     Påverkan från omgivningen, temperatur, kemi och korrosion
Lämpliga hjul för höga belastningar för ditt användningsområde hittar du i vår Produktsökare.
En översikt över våra hjul för höga belastningar finns i vårt Produktsortiment.

Fastställa nödvändig bärighet för hjul för höga belastningar

Den nödvändiga bärigheten för hjul för höga belastningar beräknas ur egenvikten för transportredskapet och dess last, dividerat med antalet bärande hjul för hög belastning. Resultatet multipliceras med en säkerhetsfaktor som beror på användningsvillkoren för hjulen för höga belastningar:

T = Bärigheten per hjul
E = Transportredskapets egenvikt
Z = Maximal last
n = Antalet bärande hjul
S = Säkerhetsfaktorn

I säkerhetsfaktorn S tas för hjul för höga belastningar hänsyn till avvikelser från normala användningsvillkor (slätt golv, steghastighet, jämn lastfördelning, körning rakt fram, omgivningstemperatur +15 °C till +28 °C). Säkerhetsfaktorn påverkas, förutom av hastigheten, även i hög grad av hjuldiametern i förhållande till ett hinders höjd. Ju större avvikelsen mot de normala användningsvillkoren för hjul för höga belastningar är, desto högre S-faktor måste man välja.

Man skiljer mellan fyra användningsvillkor:

   Manuell transport med hjul för höga belastningar inomhus:
    (hindrets höjd < 5 % av hjul-ø): säkerhetsfaktor: 1,0 till 1,5

    Manuell transport med hjul för höga belastningar utomhus:
    (hindrets höjd > 5 % av hjul-Ø): säkerhetsfaktor: 1,5 till 2,2

Motordriven transport med hjul för höga belastningar inomhus:
    (hindrets höjd < 5 % av hjul-ø): säkerhetsfaktor: 1,4 till 2,0

Motordriven transport med hjul för höga belastningar utomhus:
    säkerhetsfaktor: 2,0 till 3,0

För hjul för höga belastningar med kullager är hastigheter över 4 km/h möjliga om bärigheten reduceras samtidigt. Om ett hjul eller fasthjul utsätts för speciella statiska belastningar, så kan man utgå från en omkring 25 % högre bärkraft. Vid långa stilleståndstider med mycket last måste man ta hänsyn till att hjulbeläggningen plattas ut.

Start- och rullmotstånd, driftsljud och skonsamhet mot golv för hjul för höga belastningar

Start- och rullmotståndet för hjul för höga belastningar påverkas av en mängd olika faktorer.

Startmotstånd för hjul för höga belastningar

Startmotståndet är kraften som måste övervinnas för att sätta hjulen i rörelse när de står stilla. Den kraft som används för att få ett hjul att hålla en likformig rörelse kallas rullmotstånd. Start- och rullmotståndet påverkas av följande faktorer:

 •     Hjul-Ø
 •     Hjulbeläggning
 •     Hjulbanans hårdhet
 •     Elasticitet på hjulbeläggningen
 •     Lager
 •     Underlag
Rullmotstånd för hjul för höga belastningar

Rullmotståndet i hjulen uppstår genom att hjulbeläggningen konstant fjädrar in och ut medan hjulet rullar (hysteres). Mätningen av rullmotståndet sker med hjälp av en teststation. Mätvärdet fastställs under idealiska förhållanden:

 •     plan, slät, smuts och hinderfri stålyta
 •     Hastighet: 4 km/h
 •     Temperatur: +20 °C
 •     Belastning: 2/3 av max. bärkraft
Under dessa standardiserade begränsningar är rullmotståndet för de olika hjulserierna för höga belastningar jämförbara med varandra. När man ska välja hjul för höga belastningar måste man ta hänsyn till avvikande användningsvillkor (underlagets beskaffenhet, temperatur,  hastighet osv.), eftersom de kan påverka rullmotståndsvärdena avsevärt.

Driftsljud från hjul för höga belastningar

Ju större hjulet är och ju mjukare och tjockare hjulbeläggningen är, desto smidigare rör sig ett fordon tack vare hjulen. Detta betyder att en mjukare hjulbeläggning har en lägre bulleremission och en hårdare hjulbeläggning en högre. Vid lägre laster och på mjukt golv (heltäckningsmatta) kan även hjul för höga belastningar användas med låg bulleremission och hög rullkomfort.

Skonsamhet mot golv

En hårdare hjulbeläggning sliter mer på golvet än en mjukare. Kännetecknande för att hjulet är skonsamt mot golvet är nedpressningen av den mittersta ytan. För de olika hjulbeläggningsmaterialen kan följande uppgifter användas som riktvärde:

 •     Luftgummihjul ~ 0,8 N/mm²
 •     Mjukgummi ~ 0,8 N/mm²
 •     Superelastiskt massivgummi ~ 1,5 N/mm²
 •     Elastiskt massivgummi ~ 1,8 N/mm²
 •     Massivgummi/polyuretan ~ 3,5 N/mm² (ca 75° Shore A)
 •     Polyuretan ~ 8,0 N/mm²(ca 92° Shore A)
 •     Termoplastisk polyuretan ~ 11,0 N/mm²
 •     Polypropylen/polyamid   > 40,0 N/mm²
 •     Gjuten polyamid > 60,0 N/mm²
 •     Gjutgods > 350 N/mm²
 •     Stål  > 500 N/mm²

Hjulmaterial och hjulbeläggningar för hjul för höga belastningar


Man måste välja rätt hjulmaterial och hjulbeläggning för de krav hjulen ska utsättas för. Här följer en översikt över hjulmaterialen och hjulbeläggningarna för Blickle hjul för höga belastningar:

Hjul för höga belastningar med elastisk massivgummibana - serierna POEV, ALEV, SE, GEV, SEV, GEVN, SEVN, DS och SAV

Hjulen för höga belastningar med elastisk massivgummibana, baserad på en speciell gummiblandning, är mycket skonsamma mot golvet, vibrationsdämpande, har en mycket hög bärighet, mycket hög rullkomfort och är beständiga mot många aggressiva ämnen, dock inte mot oljor (se ”Kemisk beständighet”), färg svart. Hjul för höga belastningar med elastisk massivgummibana används i temperaturer på -30 °C till +80 °C, under kortare tid upp till +100 °C och finns i två varianter:

    Hjul för höga belastningar i lättrullande kvalitet: lågt start- och rullmotstånd, hög slitagebeständighet. Hårdhet: 65°±3° Shore A.
    Hjul för höga belastningar i drivhjulskvalitet: mycket hög slitagebeständighet. lågt start- och rullmotstånd. Hårdhet: 70°±3° Shore A.


Hjul för höga belastningar med Blickle Softhane® - serie ALST

Blickle Softhane® är en reaktionsgjuten polyuretan-elastomer baserad på polyesterpolyol, diisocyanat och glykol. Hjul för höga belastningar med Blickle Softhane® är mycket skonsamma mot underlaget, vibrationsdämpande, smetfria, kontaktfärgningsfria, mycket slitstarka, elastiska och beständiga mot många aggressiva ämnen och UV-strålning, dock ej beständiga mot hett vatten, vattenånga, hetta, fuktig luft och aromatiska lösningsmedel (se ”Kemisk beständighet”). Dessutom har hjul för höga belastningar med Blickle Softhane® mycket hög rullkomfort, lågt rullmotstånd och låg uppvärmning vid dynamisk belastning. Färg grön. Hjul för höga belastningar med Blickle Softhane® kan användas i temperaturer på -30 °C till +70 °C, under kortare tid upp till +90 °C. Vid omgivningstemperaturer under -10 °C ökar styvheten i dessa hjul. Hårdhet: 75°+5° Shore A.  

Hjul för höga belastningar med Blickle Extrathane® - serierna ALTH, GTH, SETH, STH, GTHN och STHN

Blickle Extrathane® är en reaktionsgjuten polyuretan-elastomer baserad på polyesterpolyol, diisocyanat och glykol. Hjul för höga belastningar med Blickle Extrathane® är mycket skonsamma mot underlaget, vibrationsdämpande, smetfria, kontaktfärgningsfria, mycket slitstarka, elastiska och beständiga mot många aggressiva ämnen och UV-strålning, dock ej beständiga mot hett vatten, vattenånga, hetta, fuktig luft och aromatiska lösningsmedel (se ”Kemisk beständighet”). Dessutom har hjul för höga belastningar med Blickle Extrathane® ytterst låg bestående sättning, hög rullkomfort, lågt rullmotstånd och låg uppvärmning vid dynamisk belastning. Färg ljusbrun. Hjul för höga belastningar med Blickle Extrathane® kan användas i temperaturer på -30 °C till +70 °C, under kortare tid upp till +90 °C. Vid omgivningstemperaturer under -10 °C ökar styvheten i dessa hjul. Hårdhet 92°±3° Shore A.

Hjul för höga belastningar med Blickle Besthane® - serie GB

Blickle Besthane® är en reaktionsgjuten polyuretan-elastomer baserad på polyeterpolyol, diisocyanat och diol. Hjul för höga belastningar med Blickle Besthane® är mycket skonsamma mot underlaget, smetfria, kontaktfärgningsfria, mycket slitstarka och beständiga mot många aggressiva ämnen och UV-strålning (se ”Kemisk beständighet”). Dessutom har hjul för höga belastningar med Blickle Besthane® ytterst låg bestående sättning, hög rullkomfort, lågt rullmotstånd och låg uppvärmning vid dynamisk belastning samt hydrolysstabilitet och är därför speciellt lämpliga för höga hastigheter. Färg brun. Hjul för höga belastningar med Blickle Besthane® kan användas i temperaturer på -30 °C till +70 °C, under kortare tid upp till +90 °C. Vid omgivningstemperaturer under -25 °C ökar styvheten i dessa hjul. Hårdheten uppgår till 92°±3° Shore A.

Hjul för höga belastningar med Blickle Besthane® Soft - serie ALBS

Blickle Besthane® Soft är en reaktionsgjuten polyuretan-elastomer baserad på polyeterpolyol, diisocyanat och diol. Hjul för höga belastningar med Blickle Besthane® Soft är mycket skonsamma mot underlaget, smetfria, kontaktfärgningsfria, mycket slitstarka, elastiska och beständiga mot många aggressiva ämnen och UV-strålning (se ”Kemisk beständighet”). Dessutom har hjul för höga belastningar med Blickle Besthane® Soft mycket hög rullkomfort, ytterst låg bestående sättning, hög rullkomfort, lågt rullmotstånd och låg uppvärmning vid dynamisk belastning samt hydrolysstabilitet och är därför speciellt lämpliga för höga hastigheter. Färg blå. Hjul för höga belastningar med Blickle Besthane® Soft kan användas i temperaturer på -30 °C till +70 °C, under kortare tid upp till +90 °C. Vid omgivningstemperaturer under -25 °C ökar styvheten i dessa hjul. Hårdheten uppgår till 75°+5° Shore A.

Hjul för höga belastningar av polyamid - serie SPO

Hjul för höga belastningar av polyamid består av termoplastisk plast. Den är slagtålig, smetfri, korrosionsbeständig, slitstark, luktfri, smakfri, hygienisk och beständig mot många aggressiva ämnen, dock inte mot mineralsyror, oxidationsmedel, klorkolväten och tungmetallsaltlösningar (se ”Kemisk beständighet”). Dessutom har hjul för höga belastningar av polyamid ett mycket lågt rullmotstånd. Polyamid kan ta upp och avge fukt, därför är det möjligt med dimensionsavvikelser beroende på fuktigheten och temperaturen i omgivningen. Färg naturvit. Polyamid kan användas vid temperaturer från -40 °C till +80 °C, under kortare tid är högre temperaturer tillåtna. Vid omgivningstemperaturer över +35 °C minskar bärigheten för dessa hjul för höga belastningar. För användning i högtemperaturområden upp till +250 °C används en speciell, värmebeständig polyamid. Hårdheten i dessa hjul för höga belastningar uppgår till 70°±5° Shore D resp. 85°±5° Shore D vid speciellt värmebeständig polyamid.
Plasthjul

Hjul för extremt höga belastningar av gjuten polyamid - serie GSPO

Hjul för höga belastningar av gjuten polyamid består av termoplastisk, reaktionsgjuten plast. Dessa hjul för höga belastningar är slagtåliga, smetfria, korrosionsbeständiga, mycket slitstarka, luktfria, smakfria, hygieniska och beständiga mot många aggressiva ämnen, dock inte mot mineralsyror, oxidationsmedel, klorkolväten och tungmetallsaltlösningar (se ”Kemisk beständighet”). När det gäller bärighet, drag- och tryckhållfasthet, elasticitet, formbeständighet och fuktupptagning når hjulen för höga belastningar av gjuten polyamid bättre resultat än hjul av formsprutad polyamid. Dessutom har de ett ytterst lågt rullmotstånd. Färg natur-beige. Hjul för höga belastningar av gjuten polyamid kan användas vid temperaturer från -40 °C till +80 °C, under kortare tid är högre temperaturer tillåtna. Vid omgivningstemperaturer över +35 °C minskar bärigheten för dessa hjul för höga belastningar. Hårdheten uppgår till 80°±3° Shore D.

Hjul för extremt höga belastningar av massivt stål - serie SVS

Av seghärdningsstål C45, speciellt lämpligt för hjul för höga belastningar, extremt tryckhållfasta och slitagebeständiga, med extremt hög statisk och dynamisk bärighet. Dragfasthet och hårdhet är näst intill konstant över ett brett temperaturområde, oljebeständig. Hjul för extremt höga belastningar kan användas i temperaturer från -100 °C till +600 °C. Hårdheten uppgår till 190 - 230 HB. På tryckkänsliga golv måste hjulens relativt höga yttryck beaktas.
Hjul för höga belastningar - praktiska länkar:

Guide för hjul och länkhjul
Produktsökare
Produktsortiment