Hjul och länkhjul för automatisering

Över hela världen litar konstruktörer till Blickles sakkunskap inom utvecklingen av hjul som ofta måste uppfylla mycket speciella krav. 

Det kan vara exempelvis speciella klimatvillkor, långa stilleståndstider, egenskaper för kontinuerlig drift, koncentricitet, speciella hjullager eller ljuddämpande lösningar. Med flera decenniers erfarenhet kan Blickle i nära samarbete med kunderna se till att de får precis rätt hjul eller länkhjul för varje arbetsuppgift. Blickle hjul och länkhjul för anläggningsbygge används bland annat i sorteringsanläggningar, hamnanläggningar, transportanläggningar och reningsverk.

Användningar: Blickle hjul och länkhjul för automatisering (exempel)

Tappningsanläggning

Tappningsanläggning

Bagagetransport_Flygplats

Bagagetransport

Hamnanläggning

Storhamnskranar

Användningar-Reningsverk

Reningsverk

Rulltrappa

Persontransport

Förpackningsanläggning

Förpackningsband

Bilmontering

Transportanläggning

Användningar-Tunnelborr

Tunnelborrning