Blickle produktinformation

enligt produktansvarslagen

Enligt det i ”Produktansvarslagen” definierade tillverkaransvaret för dennes produkter (§ 4 Prod-HaftG) samt Apparat- och produktsäkerhetslagen (§ 4 Avs. 2 GPSG, EU-direktiv 2001/95/EG) ska all information om Blickles produkter i denna katalog och på internet beaktas. Om den inte beaktas upphör tillverkarens ansvar att gälla.