Dataskyddsförklaring

Företaget Blickle Räder+Rollen GmbH u. Co. KG – nedan kallat ”Blickle Räder+Rollen" – tar dataskyddet på allvar och följer reglerna i dataskyddslagen. Dataskydd är för oss skydd av integriteten för både fysiska och juridiska personer. Därför är det viktigt för oss att du vet vilka uppgifter som sparas om besökarna på vår webbplats och hur vi hanterar dessa uppgifter. Du kan alltid hämta denna information på vår webbplats.

Kommunikation via e-post och kontaktformulär
När du skriver till oss via e-post eller använder vårt kontaktformulär sparar vi ditt namn, dina kontaktuppgifter och innehållet i din förfrågan för att kunna ge dig den information du önskar. Observera att dina uppgifter som standard inte är skyddade medan de överförs på internet och därför kan ”läsas” och förändras "på vägen" av tredje part. Vid mycket känslig information rekommenderar vi därför att du använder vanlig post i stället. Om du bestämmer dig för att ta emot nyhetsbrevet som erbjuds på vår webbplats, behöver vi få en giltig e-postadress och ytterligare information från dig, för att kunna kontrollera att du är innehavare till den angivna e-postadressen och införstådd med mottagandet av nyhetsbrevet. Inga ytterligare data samlas in. Du kan när som helst återkalla ditt medgivande till att dina uppgifter och din e-postadress lagras och används för att skicka nyhetsbrevet.


Registrering för skyddat kundområde (inloggning)
Nedladdningsområdet för våra CAD-data är för systemssäkerhetens skull endast tillgängligt för våra registrerade användare. Vid registreringen samlar Blickle Räder+Rollen in användarnas personuppgifter och sparar dem. Dessa uppgifter omfattar fullständigt namn, titel, företag, adress, avdelning, befattning, kommunikationsdata som e-postadress, telefon- och faxnummer för användaren, användarnamn och lösenord samt produkter som användaren har lagt till i ”Mina anteckningar”. Av säkerhetsskäl och för att skydda upphovsrätten vill vi därför alltid kunna återskapa användarens identitet.


Lagring av anonym åtkomstinformation
På denna webbplats insamlas och behandlas data i anonymiserad form av WiredMinds Services (www.wiredminds.de) för kontinuerlig optimering och analys av vår webbplats. När de anonymiserade användarprofilerna skapas genereras pseudonymer. Det utesluter under vissa omständigheter användandet av cookies, vilka också samlar in och sparar data med hjälp av pseudonymer. Vi använder aldrig uppgifterna för att identifiera en besökare personligen (i den mån det över huvud taget vore tekniskt möjligt) eller sätter dem i samband med data för objektet för en pseudonym. Du har rätt att invända mot att dina uppgifter används i detta syfte.

Användning av Google Analytics
Denna webbplats använder Google Analytics, en webbanalystjänst från Google Inc. (”Google”). Google Analytics använder s.k. ”cookies”, små textfiler som sparas på din dator och används för att analysera hur du använder webbplatsen. Informationen om din användning av webbplatsen som inhämtas från denna cookie överförs i regel till en server hos Google i USA och sparas där. För att aktivera IP-anonymiseringen på denna webbplats förkortas dock din IP-adress från Google inom medlemsländer i EU eller andra stater som omfattas av EES-avtalet. Endast i undantagsfall överförs hela IP-adressen till en Google-server i USA och förkortas där. Google använder denna information på uppdrag av operatören av denna webbplats för att analysera ditt användande av webbplatsen, för att sammanställa rapporter om aktiviteter på webbplatsen och för att kunna erbjuda operatören ytterligare tjänster knutna till utnyttjandet av webbplatsen och internet. IP-adressen som överförts från din webbläsare i samband med Google Analytics sammankopplas inte med andra data hos Google. Du kan förhindra att cookies sparas genom att ändra en inställning i din webbläsare, men vi vill informera om att du då eventuellt inte kan använda alla funktioner på denna webbplats i full omfattning. Du kan dessutom förhindra att Google registrerar och behandlar data som genereras av cookien gällande din användning av webbplatsen (inkl. din IP-adress), genom att ladda ner ett plugin-program för din webbläsare på följande länk: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl= och installera det.

Mer information om detta finns på www.tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl= och på www.google.com/intl/de/analytics/privacyoverview.html (allmän information om Google Analytics och dataskydd). Vi vill informera om att Google Analytics på denna webbplats har utökas med koden ”gat._anonymizeIp();” som ska säkerställa en anonymiserad registrering av IP-adresser (s.k IP masking).

Radering och vidarebefordran av personuppgifter
Om du har tillhandahållit dina personuppgifter använder vi dem enbart för att svara på dina frågor, genomföra avtal som slutits med dig samt för den tekniska administrationen. Dina personuppgifter vidarebefordras eller överförs endast till tredje part om det krävs för avtalsprocessen, avräkningen eller om du har godkänt det i förväg. Du har rätt att när som helst med omedelbar verkan återkalla ditt godkännande för vidarebefordran av dina uppgifter.
Dina sparade personuppgifter raderas när du återkallar ditt godkännande för lagring inför framtiden. I de fall en radering inte är möjlig av juridiska, stadgeenliga eller avtalsmässiga lagringstider, spärras uppgifterna i stället för att raderas.


Informationsrätt och säkerhetsaspekter
Som användare av vår webbplats har du rätt att få information om personuppgifterna som sparats, syftet med lagringen och hur de vidarebefordras (begär information: via e-post info(at)blickle.com eller via telefon +49 7428-932-0). Informationen kan även tillhandahållas elektroniskt på begäran.
Vi försöker, med hjälp av alla tekniska och organisatoriska möjligheter, att spara dina personuppgifter så, att de inte kan missbrukas eller är tillgängliga för tredje part.


Länkar till andra webbplatser
Blickle Räder+Rollen ansvarar endast för innehållet på den egna webbplatsen. För främmande innehåll som tillhandahålls för användande via länkar och är speciellt märkt, tar Blickle Räder+Rollen inget ansvar eller gör det till sitt eget. Vi kan inte garantera att dessa operatörer följer dataskyddslagen eller andra bestämmelser. För illegalt, felaktigt eller ofullständigt innehåll samt för skador som uppstår på grund av att denna information används eller inte används, ansvarar endast operatören för denna webbplats, som hänvisas till.


Cookies
För att göra vår webbplats säkrare och mer användarvänlig, använder vi s.k. "cookies". Med hjälp av dessa cookies sparas information på din dator när du använder vår webbplats, utan att vi kan hänvisa till det. Du kan dock avaktivera funktionen som sparar dessa cookies i din webbläsare (under ”Användning av Google Analytics”) eller ställa in webbläsaren så att cookies bara sparas medan du besöker vår webbplats.

Uteslutande av garanti / ansvar
Blickle Räder+Rollen garanterar inte att innehållet på webbplatsen är riktigt, aktuellt eller felfritt. Blickle Räder+Rollen har rätt att när som helst ändra, uppdatera, ta bort innehåll på webbplatsen eller att lägga ner webbplatsen helt eller delvis

Vi ansvarar inte heller för att webbplatsen stämmer överens med lagbestämmelser i andra länder än Tyskland. Det gäller även om webbplatsen kan användas från andra länder.

Blickle Räder+Rollen tar inget ansvar för fel i program- och maskinvara som uppstår när systemet används.


Ändring av denna dataskyddsförklaring
Blickle Räder+Rollen förbehåller sig rätten att när som helst ändra denna dataskyddsförklaring inom de juridiska lagarna. Då visas respektive uppdateringsversion.


Version: 8 september 2015