Blickle-användningsvillkor

för kostnadsfri CAD-nedladdning

Vi har ett nära och förtroendefullt samarbete med våra affärspartner.

Blickle Räder+Rollen GmbH & Co. KG (nedan kallat ”Blickle“) ställer sina CAD-data till förfogande online för sina partner (kunder),
för att informationen kunna användas i utvecklingen av löpande kundprojekt.
Blickle erbjuder denna online-service frivilligt. Blickle avgör även omfång och typ av nedladdningsdata.
Likaså förbehåller sig Blickle rätten att dra tillbaka tjänsten, helt eller delvis, utan att ange anledningen.

CAD-användningsvillkoren kompletteras av dataskyddsförklaringen.