Återblick på året

Blickle år 2022 i korthet

I början av 2022 hoppades alla att det, efter de extraordinära Corona-åren, skulle bli mer normalt igen och att stabilare ekonomiska förhållanden skulle uppstå. Kriget i Ukraina förstörde dock tyvärr detta hopp och exploderande energikostnader, stigande råvarupriser och komprometterade leveranskedjor ställde oss alla inför helt nya utmaningar. Till följd av den globala ekonomiska avmattningen under andra halvåret minskade också efterfrågan på hjul och länkhjul. Tack vare höga orderstockar och stark tillväxt på vissa exportmarknader och branscher kunde vi ändå uppnå en solid tvåsiffrig försäljningstillväxt inom Blickle-gruppen, vilket vi är nöjda med.