Säkerheten först – bättre arbetssäkerhet med hjul och länkhjul från Blickle

Intervju i tidningen "we innovate" · Rolf Hölle, konstruktions- och utvecklingschef på Blickle

Hur viktig är konstruktionsavdelningen på Blickle?
Som konstruktörer har vi en nyckelroll i produktutvecklingsprocessen. Vi ansvarar inte bara för den tekniska utvecklingen utan har också ansvar för att se till att produkterna kan tillverkas på ett ekonomiskt hållbart sätt. Våra huvuduppgifter omfattar dels utveckling och konstruktion av nya produkter, dels optimering av befintliga produkter.

„Varje bransch har sina egna kännetecken och krav. Inom internlogistiken ligger fokus alltmer på ergonomi och tillförlitlighet.“

Vår konstruktionsavdelning har totalt cirka 50 medarbetare, fördelade på sju fackområden. Inom varje fackområde kopplas produkternas konstruktion till konstruktionen av motsvarande tillverkningsutrustning. När det gäller konstruktion av klassiska hjul och länkhjul förlitar vi på Blickle oss mycket på vårt interna kunnande. När det gäller ny teknik använder vi oss också av externa institut och leverantörer som stöder oss med sin expertis under utvecklingsprocessen.

Vilka särskilda krav gäller för hjul som används inom internlogistik?
Rolf HölleVarje bransch har sina egna kännetecken och krav. Inom internlogistiken ligger fokus alltmer på ergonomi. Samtidigt kombineras ofta manuell manövrering av logistikredskap och bogsering av dem över längre sträckor, vilket medför höga dynamiska krav. Vår uppgift är att kombinera båda och göra manövreringen så ergonomisk som möjligt för operatören. Det finns självklart också andra utmaningar i den här branschen, till exempel låg bygghöjd i kombination med hög hastighet och bärighet. Dessutom måste hjulen och länkhjulen vara extremt tillförlitliga. Logistikredskap är ofta i drift i treskift inom internlogistik. Hjulen måste fungera underhållsfritt under dessa förhållanden i mellan fem och sju år.

Vad gör Blickle när det gäller säkerhet? Hur säkerställer ni tillförlitligheten och säkerheten hos Blickles produkter redan på konstruktionsstadiet?
Standardkraven på säkerhet kommer från standarderna för hjul och länkhjul, som Blickle också aktivt bidrar till att utforma genom att delta i de ansvariga standardiseringskommittéerna. Rent allmänt blir det allt mer så att vi inte bara erbjuder en produkt, utan att kunden också vill att utvecklingen ska göras gemensamt. I sådana fall bidrar vi gärna med vår specialkompetens och tar ansvar för resultatet. För att säkerställa att fokus ligger på säkerhet redan från början involverar vissa kunder, exempelvis fordonsutvecklare, oss i sin utvecklingsprocess i ett tidigt skede. Vi ansvarar inte bara för utvecklingen av hjulen utan även för hela chassit. Inom detta område anses vi vara mycket kompetenta och pålitliga, eftersom vi har en bred erfarenhet. Denna erfarenhet gör att vi kan konstruera de enskilda komponenterna i chassit så att de fungerar säkert i den färdiga användningen. Då vi redan på konstruktionsstadiet i detalj känner till alla sammanhang inom produktutveckling och tillverkning kan vi aktivt tillämpa säkerhet och även hjälpa till att utforma säkerhetsrutiner.

Vad är skillnaden mellan konstruktionen av speciallösningar jämfört med serieprodukter?
Vi får nästan 1 500 utvecklingsbeställningar om året, allt från små anpassningar till helt nya utvecklingsprojekt. I motsats till vår interna utveckling drivs speciallösningar av kunder, det vill säga kunden definierar den önskade användningen i form av en specifikation. Med denna som utgångspunkt konstruerar vi en lösning för kunden. Denna kontrolleras av kunden och testas ofta direkt med provexemplar. Blickle utgör i detta avseende en del av kundens utvecklingskedja. Serieprodukter å andra sidan är baserade på kraven från olika marknadssegment. Utifrån detta konstrueras en ny produkt tillsammans med vår produktledning. Därefter definieras designen, vanligtvis i samarbete med en extern designer, särskilt när det gäller designhjul och plasthjul. Den framtagna prototypen optimeras sedan ytterligare i en godkännandeprocess av produktledning, säljavdelningen och företagsledningen, för att slutligen lanseras.

Hur kommer framtidens konstruktionsavdelning att se ut? Vad kommer deras fokus att vara jämfört med i dag?
Under ett antal år har det varit uppenbart att trenden går mot simulering. Det klassiska tillvägagångssättet att konstruera, bygga prototyper, modifiera och lansera dem är mycket tidskrävande och kostsamt. Simuleringar används inte bara för hållfasthetsberäkningar utan även för designfrågor eftersom många visuella aspekter kan representeras snabbt och tillförlitligt med 3D-skrivare. Genom att integrera simuleringar av tillverkningsprocesserna kan vi förutse och beräkna produkternas beteende relativt exakt. Detta gör att vi får en snabbare utvecklingsprocess som helhet och att vi kan implementera kundernas krav korrekt. Det blir allt mer uppenbart att kraven på produkternas prestanda blir högre och högre.

„Vår erfarenhet gör att vi kan konstruera de enskilda komponenterna i ett chassi så att de fungerar säkert i den färdiga användningen. Då vi redan på konstruktionsstadiet i detalj känner till alla sammanhang inom produktutveckling och tillverkning kan vi aktivt tillämpa säkerhet och även hjälpa till att utforma säkerhetsrutiner.“

När det gäller truckar, till exempel, blir drivsystemen mer och mer kraftfulla. Detta leder till högre krav på våra hjul och länkhjul vad gäller hastighet, väggrepp och hållbarhet. Dessutom ställs ergonomiska frågor allt mer i centrum, och efterfrågan på chassin med optimerat rullmotstånd ökar. En annan trend är smarta drivlösningar. Elektriska drivsystem ska hjälpa till där mänsklig kraft inte längre är tillräcklig.

Vilken var din mest spännande utmaning?
Jag tycker det är spännande med de många olika användningsområdena. Vi finns representerade i branscher där man normalt inte skulle förvänta sig att Blickle ska finnas. Från kläckerianläggningar med laboratorieliknande miljö och mycket höga krav på renlighet i anläggningarna till chassin för mjölkningssystem och lagerrobotar som kräver högsta prestanda. Simuleringen och implementeringen av chassin med en bärighet på flera hundra ton för vindkraftsindustrin var naturligtvis också en höjdpunkt.