Vårt sätt. Egen produktion.

Den senaste tillverkningstekniken och högkvalificerade medarbetare

Att vara marknadsledande betyder att man måste uppfylla höga krav och förväntningar från kunderna. Vårt sätt: Vi tillverkar själva – ända från början, på högsta nivå. På så sätt har vi full kontroll över kvalitet och leveranstider. För det andra kan vi snabbt och flexibelt reagera på kund- och marknadskrav. Baserat på den senaste tillverkningstekniken och ett högkvalificerat team kan vi garantera våra kunder den konstant höga Blickle-kvalitetsstandard de är vana vid.

Våra kärnkompentenser är:

 • Verktygstillverkning-Hjul-Länkhjul-Blickle

  Verktygstillverkning

  Våra kärnkompetenser börjar redan med verktygstillverkningen. En toppmodern maskinpark hjälper våra medarbetare att tillverka kvalitetverktyg till vår stansning, polyuretantillverkning och plastanläggning. Korta realiseringstider gör att innovationerna snabbt kan nå kunden resp. marknaden. Noggrant och regelbundet verktygsunderhåll och -service, garanterar en varaktig hög produktivitet och en livslängd som ligger långt över genomsnittet för varje enskilt verktyg.

 • Stålbearbetning-Hjul-Länkhjul-Blickle

  Teknik för stansning och omformning

  Vår omfattande samling pressar består av hydraul- och excenterpressar samt stansautomater med en presskraft på upp till 630 ton. Stålrullar upp till 10 mm plåttjocklek kan här stansas och omformas helt automatiskt. Med hjälp av följdverktyg, som vi utvecklat och tillverkat själva, producerar vi komponenter i stål och rostfritt stål, som utan efterbearbetning kan användas direkt i den automatiska monteringen. I kombination med korta omställningstider får vi på så sätt en rationell tillverkning av både stora och små serier.

 • Svetsning-Hjul-Länkhjul-Blickle

  Svetsning

  Hjul och länkhjul för höga belastningar klarar upp till 50 ton. I vår svetsverkstad står därför perfektion och säkerhet i centrum. Vi svetsar både manuellt och atuomatiserat. Tillsammans med de allra senaste svetsrobotarna och anläggningar för längd- och rundsvetsning garanterar våra svetsingenjörer och certifierade svetsare konstant utmärkta svetsfogar. Regelbundna metallografiska undersökningar av svetsfogarna säkerställer den höga kvalitetsstandarden inom detta område i tillverkningen.

 • PU-tillverkning-Hjul-Länkhjul-Blickle

  Polyuretantillverkning

  Blickle har utvecklat skräddarsydda polyuretantyper för olika användningar. I Blickles polyuretanbeläggningar Extrathane®, Softhane®, Besthane® och Besthane® Soft samlas kompentensen av många års erfarenhet av utveckling och tillverkning av polyuretan. Det optimala samspelet mellan exakta materialrecept och intelligenta tillverkningsprocesser påverkar kvaliteten på slutprodukten och därmed parametrarna ythårdhet, elasticitet, nötning, bärighet, sättning, rullmotstånd, hydrolysbeständighet och köldflexibilitet, som är avgörande för polyuretanhjul. De helautomatiska tillverkningslinjerna för de stora serierna kompletteras av speciella gjutanläggningar för småserier och specialutföranden.

 • Formsprutning-av-plast-Hjul-Länkhjul-Blickle

  Formsprutning av plast

  I vår toppmoderna plasttillverkning kan vi producera såväl hjul som kompletta länk- och fasthjul, för en mängd olika användningsvillkor. Blickle tillverkar plasthjul av de mest skilda slag – de kan vara värmebeständiga, elektriskt ledande, glasfiberförstärkta eller någon av alla våra andra varianter. Men vi tillverkar inte bara hjul av olika plastmaterial utan även kompletta länk- och fasthjul. Våra stora maskin- och anläggningspark för formsprutning av plastdelar består av de senaste, högmoderna och därmed mycket effektiva maskinerna från ledande tyska tillverkare. Maskinernas stängningskraft är exakt avstämd för de olika plastprodukternas cykeltider. Förutom 1-komponentshjul tillverkas även 2-komponentshjul i robotstyrda anläggningar. I kombination med en helautomatisk materialmatning ger det en mycket ekonomisk och slimmad produktion.

 • Montering-Hjul-Länkhjul-Blickle

  Montering

  Blickle har utvecklat helautomatiska tillverkningslinjer för monteringen av byglar och länkhjul. Därför kan vi montera ekonomiskt och rationellt med hög kvalitet. Monteringen sker huvudsakligen med robotar och kameraövervakning enligt devisen ”Människor där nödvändigt, maskiner där möjligt”. Vi blir flexibla genom att samtidigt även kunna arbeta manuellt för att hjälpa kunder med speciella önskemål för små serier. En rad kontrollstationer, integrerade i tillverkningslinjerna, säkerställer vår höga kvalitetsstandard.