Kvalitet, miljö och energi

Nöjda kunder och en skonsam hantering av resurserna ligger oss varmt om hjärtat.

 • ISO-9001-Kvalitetsledning-Blickle

  Kvalitetsledning

  Kundernas förtroende är en stor post på plussidan i vår balansräkning. Detta förtroende har vi uppnått genom kvalitet och tillförlitlighet. Tack vare egen tillverkning och beslutet om ”Made in Germany” har vi full kontroll från början. Vi försöker hela tiden att bli bättre på det vi gör. Vi ser till exempel fel som en chans till optimering. Inte utan orsak var Blickle redan 1994 den första tyska tillverkaren av hjul och länkhjul som certifierades enligt DIN EN ISO 9001. Vårt kvalitetsledningssystem ska säkerställa att våra höga kvalitetskrav uppfylls inom alla områden och processer, för att vi ska kunna hjälpa våra kunder med deras kvalitetsmål på bästa sätt. I detta arbete spelar material- och produkttester en avgörande roll. Därför står ett flertal moderna testanläggningar till förfogande för våra ingenjörer, däribland testbänkar med roterande skiva eller trumma upp till 5,5 t belastning, materialkontrollmaskiner samt klimat- och värmeskåp. De modernaste provningsmaskinerna testar hjul och länkhjul enligt DIN EN 12527-12533, samt utför hållfasthetstest ända tills produkten förstörs. Första och sista produktkontroll i en tillverkningsserie godkänns alltid av personal.

 • ISO-14001-Miljöledning-Blickle

  Miljöledningssystem

  Hållbarhet är ett grundkrav för Blickle. Därför integrerade vi i april 2012 ett miljöledningssystem DIN EN ISO 14001:2009 i vårt kvalitetsledningssystem. Därmed förbinder vi oss att ständigt förbättra våra processer och produkter med avseende på miljöhållbarhet. Att utveckla miljövänliga produkter, hantera resurserna ansvarsfullt i produktionsprocessen, använda förnybar energi och göra alla medarbetare medvetna om miljöarbetet är kärnpunkter i vårt miljöledningssystem.

 • ISO-5001-Energiledning-Blickle

  Energiledningssystem

  2014 införde Blickle ett energiledningssystem enligt DIN EN ISO 50001. Målet är att minimera energiförbrukningen inom alla områden i vårt företag. Energiledningssystemet hjälper oss att minska belastningen på miljön ytterligare, till exempel genom minskade koldioxidutsläpp. Samtidigt ska alla medarbetare vara medvetna om hur viktigt det är att spara på energin och resurserna.