Tillit är bra.
Våra inspektioner är dock bättre.

Blickles varumärke är synonymt med kvalitet och tillförlitlighet världen över. Detta innebär att vi är mycket uppmärksamma på kvaliteten vid val av råvaror och kontrollerar allt inkommande material noggrant.

Under produktionen, testar Blickle alla hjul och länkhjul efter varje del moment för kvalitetsgodkännande. De första och sista detaljerna av varje batch har godkänts av en chef, samtidigt som medarbetaren utför kontinuerliga kontroller i hela batchen. Kvaliteten på våra produkter som tillverkas med en automatiserad monteringslinje kontrolleras av kvalificerad personal samt med ett kamerasystem. Dessutom kontrolleras varje produkt ytterligare en gång innan utleverans.

Det är därför inte underligt att Blickle redan år 1994 blev den första tillverkaren av hjul och länkhjul att bli certifierade enligt ISO 9001. Med följande uppdateringar allt efter som.

+46 42 185170Din Kontakt